skupina

Registrace k DPH – Jak urychlit registrační řízení?

V minulosti se často objevovaly oprávněné stížnosti podnikatelů, že proces registrace k DPH je časově zdlouhavý, a že od podání přihlášky do obdržení rozhodnutí o registraci plátce DPH uplyne dlouhý čas. Tato prodleva může často velmi zbrzdit či narušit zamýšlené obchodní aktivity podnikatele.

Celý proces však lze urychlit. Potencionální plátci DPH mohou totiž podat na finanční úřad současně s přihláškou k registraci DPH i přílohy dokládající skutečnosti opravňující finanční úřad provést registraci bez zdlouhavých a zatěžujících šetření.

Doporučujeme k přihlášce přiložit dokumenty dokládající výkon ekonomické činnosti (kromě popisu, resp. výhledu zamýšlené činnosti je vhodné přiložit také smlouvy či objednávky, pokud již nějaké existují), dále doporučujeme k přihlášce přiložit další dokumenty prokazující údaje uváděné v přihlášce (například ke skutečnému sídlu – vztah k prostorám takto uvedeným včetně nájemní smlouvy, k bankovnímu účtu - smlouvu o vedení tohoto účtu).

V případě povinné registrace k DPH finanční správa často vyžaduje přílohy prokazující naplnění zákonných podmínek. Protože v tomto případě může být registrace provedena i zpětně, pro urychlení celého registračního procesu doporučujeme i v tomto případě příslušné přílohy k přihlášce k registraci přiložit.

Upozorňujeme na to, že přihlášku k registraci včetně případných příloh lze platně podat pouze elektronicky. Podrobnější informace jsou dostupné zde.

publikováno 08.01.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close