skupina

První úpravy paušální daně pro OSVČ ještě před změnou zákona

Finanční správa na svých internetových stránkách zveřejnila pokyn ke stanovení daně z příjmů fyzických osob paušální částkou. Upozorňujeme na to, že tento pokyn vychází z aktuální právní úpravy a nezohledňuje tak nyní v Poslanecké sněmovně projednávané změny. Aktuální změny jsou navrhovány v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a možným vynětím z povinnosti evidovat tržby těch, kteří mají daň stanovenou paušální částkou.

V pokynu je uvedena požadovaná struktura žádosti o stanovení daně paušální částkou i specifikace podmínek, za kterých lze této zjednodušené možnosti zdanění využít. Žádost o stanovení daně paušální částkou na rok 2017 musí být podle stávající právní úpravy podána nejdéle do konce ledna 2017.

I tuto problematiku pro vás sledujeme a o novinkách i u paušální daně vás budeme včas informovat.

publikováno 21.12.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close