skupina

První prověrky kontrolních hlášení DPH – praktické zkušenosti

Od našich klientů se nám v těchto dnech hromadí zprávy o prvních prověrkách kontrolních hlášení DPH podaných za leden 2016.
Ukazuje se, že pro začátek finanční správa nejde cestou zasílání písemných výzev kritizovaných v období přípravy systému zejména kvůli krátké pětidenní lhůtě a tuhému sankčnímu systému. Místo toho je volen opatrný osobní přístup, který je zatěžující především pro finanční správu ještě více než pro plátce daně. Na čistotu procesních postupů finanční správa rezignovala.

Typické je nyní prověřování po telefonu, případně osobní návštěvou pracovníků finančních úřadů. Podle našich informací se z vyhodnocení KH nahromadily na každém finančním úřadu stovky nesouladů, které by měly být zkontrolovány. Příčiny zatím byly banální. Plnění na vstupu a na výstupu se u obchodních partnerů nespárovala z technických důvodů. Nejčastěji jde o odlišné zadání párovacích znaků nebo zdaňovacího období.

Četnost těchto případů a způsob jejich prověřování v současné době plně vytěžuje všechny kontrolní pracovníky. Prověřování kontrolních hlášení proto bylo posíleno pracovníky, kteří za jiných okolností zajišťují pouze administrativní správu daní a nemají potřebné znalosti a zkušenosti. V praxi to vede k řadě nedorozumění.

Upozorňujeme na to, že situaci mohou zneužít podvodníci, kteří by se mohli pod nepravou identitou správce daně pokoušet vylákat z firem důvěrné informace. V některých případech bude proto vhodné telefonické požadavky odmítat či alespoň využívat volání zpět na důvěryhodná telefonní čísla. V žádném případě také nereagujte na emaily, které by přišly z jiné domény než je @fs.mfcr.cz

publikováno 22.03.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close