skupina

Prokazování původu majetku pro daňové účely

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů, která má správcům daně umožnit prověřit a dodatečně zdanit nepřiznaný a nezdaněný příjem poplatníků daně z příjmů (fyzických i právnických osob).

V případě, že bude mít správce daně (i) důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání ("nárůst jmění"), a zároveň (ii) rozdíl mezi deklarovanými příjmy a nárůstem jmění přesáhne 7 milionů Kč, pak správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu jeho majetku v souvislosti s "podezřelým" nárůstem jmění. Na nárůst jmění v hodnotě nižší než 7 milionů Kč se nová úprava nevztahuje. Stejně tak správce daně nemůže vyzývat k prokázání skutečností, o nichž je mu známo, že nastaly v období, za které již nelze doměřit daň (tj. 3 roky, resp. 10 let).

Jestliže poplatník hodnověrně neprokáže, z jakých příjmů nárůst jeho jmění pochází, a daň nepůjde stanovit na základě dokazování, stanoví správce daně základ daně odhadem z výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu jeho jmění. Stanovit daň podle pomůcek pomocí odhadu však bude možné pouze tehdy, pokud takto stanovená daň přesáhne 2 miliony Kč. Vedle samotné daně pak bude poplatník povinen uhradit též vysoké penále ve výši 50 nebo 100 % z částky stanovené daně (oproti běžné 20% sazbě) a úrok z prodlení (aktuálně 14,05 %). Správce daně bude podle novely rovněž moci pod zpřísněnou sankcí vyzvat poplatníka k podání prohlášení o majetku.

Schválení novely Senátem je na programu na konec srpna, poté bude muset zákon podepsat též prezident. Účinnost nových pravidel lze proto očekávat nejdříve od října tohoto roku.

publikováno 26.08.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close