skupina

Prohlášení k dani ze závislé činnosti od roku 2018 na nových tiskopisech

Od roku 2018 bude možné používat pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti zcela nové tiskopisy, a to prohlášení poplatníka (zaměstnance) a žádost o roční zúčtování. V principu nejde o žádnou "revoluční" změnu tiskopisů, došlo totiž k rozdělení současného čtyřstránkového tiskopisu do dvou samostatných dvoustránkových.

Nový tiskopis PROHLÁŠENÍ poplatníka (vzor č. 26 tiskopisu MFin 25 5457) je určen k výpočtu zálohy na daň a použije se poprvé na zdaňovací období (rok) 2018. Tento nový tiskopis je použitelný pouze na jedno zdaňovací období, každý rok se bude tedy vyplňovat zcela nový formulář. Současně platné tiskopisy (vzory č. 24 a 25, pro daňové nerezidenty se vzor č. 24 nedoporučuje) lze i pro rok 2018 používat. Na finančních úřadech bude k dispozici nový tiskopis v prosinci 2017.

Tiskopis ŽÁDOSTI o roční zúčtování daně a daňového zvýhodnění (tiskopis MFin 25 5457/B vzor č. 1) bude využitelný až v roce 2019 pro žádost za rok 2018. I o roční zúčtování za rok 2018 bude možné na začátku roku 2019 použít „starý“ čtyřstránkový tiskopis. Tištěná verze nového tiskopisu bude k dispozici ve druhém pololetí roku 2018.

publikováno 31.10.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close