skupina

Prodloužení možnosti použití režimu přenesení daňové povinnosti

Základním právním předpisem upravujícím jednotně DPH v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty a prováděcí nařízení k této směrnici. Směrnice o DPH umožňovala členským státům EU aplikovat vybrané režimy přenesení daňové povinnosti dočasně pouze do 31. 12. 2018. Rada EU však přijala v listopadu 2018 novelu, která možnou aplikaci umožňuje i po 1. 1. 2019, a to až do 30. 6. 2022, tj. do předpokládaného přechodu na tzv. „Definitivní režim DPH“. Předmětné vybrané režimy jsou v tuzemsku upraveny v § 92f zákona o DPH a týkají se např. i dodání obilovin, technických plodin, herních konzolí, tabletů, či laptopů atd. (viz též příloha č. 6 zákona o DPH a související nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ve znění novel).

publikováno 05.12.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close