skupina

Příznivé změny pro plátce DPH při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

Na počátku roku 2012 postavil zákon o dani z přidané hodnoty plátce před náročný úkol: určovat, zda jimi poskytnutá služba charakteru stavebních nebo montážních prací spadá pod režim přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH nebo zda je nutno postupovat u příslušného zdanitelného plnění klasickým způsobem. V řadě případů bylo velice obtížné stanovit, zda lze poskytnutou službu oprávněně zařadit po některý číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, na který se zákon odkazuje, a přenést tak povinnost odvodu DPH na odběratele. Nelehká situace nastávala často i pro odběratele, kteří museli rovněž posoudit, zda je jim poskytnutá služba fakturována správně, aby se nedostali do daňových problémů.

Novela zákona o DPH platná od 1. 1. 2013 ve snaze usnadnit plátcům jejich rozhodování reaguje na sporné případy doplněním ustanovení §92e. Pokud obě strany při použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění v případě stavební nebo montážní služby jednají ve shodě, pak se má za to, že uvedené plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.

Novela zákona o DPH dále přinesla i zjednodušení v oblasti vystavování daňových dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti. Namísto poměrně složité informativní věty, která byla zákonem vyžadována v roce 2012, postačí nyní na fakturu uvést "daň odvede zákazník". Nově odpadla i povinnost dodavatele uvádět v těchto případech na daňový doklad sazbu daně.

Další informace vám rádi poskytnou poradci společnosti KODAP.


publikováno 22.01.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close