skupina

Přiznání k dani z příjmů právnických osob a přehled o transakcích se spojenými osobami. Koho se týká?

Povinnost vyplnit přílohu o transakcích k položce 12 I. oddílu daňového přiznání k DPPO mají ti, kteří splňují alespoň jedno z následujících kriterií:

a) aktiva celkem více než 40 mil Kč (rozhodující jsou aktiva brutto), nebo
b) roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, nebo
c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50,

a to za předpokladu, že

1. uskutečnili transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, nebo
2. vykázali ztrátu a zároveň uskutečnili transakci se spojenou osobou (tuzemskou či zahraniční), nebo
3. jsou příjemci investiční pobídky formou slevy na dani a zároveň uskutečnili transakci se spojenou osobou (tuzemskou či zahraniční).

V aktuálním vzoru daňového přiznání (vzor č. 26) jsou v oddíle I. položka 12 oproti loňskému roku transakce rozlišeny kódem (tuzemské, zahraniční spojené osoby či kombinace obou zmíněných, případně žádné).

Doporučujeme i přehledu transakcí se spojenými osobami věnovat náležitou pozornost. Finanční úřady totiž tyto informace analyzují a dále využívají pro případnou kontrolu převodních cen.

publikováno 27.06.2016


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close