skupina

Příloha elektronického podání ve formátu pdf?

Finanční správa publikovala obsáhlou metodickou pomůcku k elektronickým podáním. Pro elektronická podání přiznání k dani z příjmů právnických osob je tak najisto postavený požadavek správce daně, aby nejen vlastní přiznání, ale i účetní závěrka (mimo textu přílohy) byly podány ve formátu a struktuře stanoveném správcem daně. Takovým formátem však není pdf, naopak jím je formát xml.
Většina účetních programů umožňuje výstup ve formátu xml, případně lze využít k podání přiznání včetně příloh aplikaci elektronická podání pro finanční správu.

Obecně prosazuje GFŘ pravidlo, že pokud je formulář pro podání či jeho přílohu zveřejněn v aplikaci daňový portál, nelze platně použít formát pdf. Elektronické podání v požadovaném formátu správcem daně umožní totiž nahrání dat přímo do elektronického systému Finanční správy a tím dojde ke zrychlení zpracování podaného přiznání. Na druhou stranu je finanční správa podrobována kritice, že formuluje požadavky na datové formáty opožděně a nad rámec zákona.


publikováno 25.03.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close