skupina

Přeshraniční uspořádání – netýká se vás nová oznamovací povinnost? (č. 946)

Dne 14.8.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon, jehož prostřednictvím dochází k transpozici směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC 6) a který novelizuje zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Novela zavádí povinnost oznámit správci daně určitá přeshraniční uspořádání. Oznamovat bude nutné zejména ta přeshraniční uspořádání, jejichž hlavním přínosem je vznik daňové výhody.

Primárně by měl přeshraniční uspořádání oznamovat ten, kdo jej navrhl, např. poradce. Nicméně zákon zachovává mlčenlivost vůči správci daně zejména daňovým poradcům, advokátům a auditorům. Ti pak uspořádání neoznamují, ale musí jej oznámit samotný uživatel, tj. klient.

Touto informací bychom chtěli upozornit zejména na skutečnost, že povinnosti oznámení podléhají přeshraniční uspořádání splňující podmínky pro oznámení, na nichž byly první kroky ZAHÁJENY KDYKOLIV PO 25. ČERVNU 2018. Lhůty pro oznámení jsou:

Formulář oznámení se všemi náležitostmi bude na daňovém portálu Finanční správy zveřejněn v 2. polovině října 2020.

publikováno 25.09.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close