skupina

Přeshraniční uspořádání a směrnice DAC6 k jejich oznamování (č. 972)

V průběhu měsíce září jsme informovali o povinnostech v souvislosti se směrnicí o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC6) u přeshraničních uspořádání. Směrnice zavádí povinnost oznámit správci daně určitá přeshraniční uspořádání pro následnou automatizovanou mezinárodní výměnu informací o uspořádáních, jejichž hlavním důvodem (nebo jedním z hlavních důvodů) je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného daňového práva.

Předmětné oznamované přeshraniční uspořádání se musí týkat alespoň jednoho státu EU. Oznamovací povinnosti podléhá například uspořádání, kdy alespoň jeden z účastníků tohoto uspořádání je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v JINÉM státě než další (jiný) účastník tohoto uspořádání.

Oznámení se podává Specializovanému finančnímu úřadu prostřednictvím elektronického formuláře . Na webových stránkách Finanční správy ČR jsou zveřejněny podrobné odpovědi na často kladené dotazy právě k uplatňování této směrnice DAC6.

publikováno 15.12.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close