skupina

Přehledy OSVČ je možné bez sankcí podat už pouze do pátku 18. 9. (č. 944)

Jedním z opatření majících za cíl ulevit podnikatelům v době pandemie COVID-19 je možnost podat opožděně přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 bez hrozby sankcí až do 18. 9. 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo všem OSVČ podat přehled pro ČSSZ bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak pouze za podmínky, že do tohoto termínu bude uhrazen i nedoplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ automaticky prominuto i penále za pozdní platbu.

V případě zdravotního pojištění bude ze strany zdravotních pojišťoven automaticky prominuta také sankce za pozdní podání přehledu, bude-li podán nejpozději 18. 9. 2020. Penále za pozdní úhradu však prominuto automaticky nebude. Zde je nezbytné v případě platby po zákonném termínu podat individuální žádost o jeho prominutí.

publikováno 16.09.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close