skupina

Přehled návrhů změn DPH předložených Poslanecké sněmovně ČR

V Poslanecké sněmovně ČR se aktuálně k dnešnímu dni nachází celkem 4 návrhy na změny zákona o dani z přidané hodnoty. Dva návrhy jsou vládní, druhé dva jsou poslanecké.

O sněmovním tisku 205 obsahující vládní návrh snížení sazby DPH na 10 % u pitné vody, stravovacích služeb a služeb s vysokým podílem práce (např. úklidové služby v domácnosti či opravy obuvi i textilních výrobků) jsme již informovali e-servisem ze dne 20. 6. 2018.

Druhý vládní návrh má číslo tisku 206 a obsahuje změny více daňových zákonů (je to tzv. daňový balíček). U DPH je navrhováno celkem 269 změn. Nově má být upraveno např. zacházení s poukazy, má být nově upravena i definice dotace k ceně i pravidla pro vystavování některých daňových dokladů (např. souhrnného daňového dokladu a dokladu o použití). Upřesněna mají být též pravidla pro stanovení základu daně a výpočtu daně.

Skupina poslanců navrhuje přesunutí pravidelné hromadné přepravy cestujících a jejich zavazadel z 15% sazby do 10% sazby (sněmovní tisk 140). Další návrh poslanců, sněmovní tisk 161, rozšiřuje okruh služeb poskytovaných po dobu delší než 12 měsíců, u nichž nemusí být daň přiznána nejpozději koncem kalendářního roku, zejména jde o služby právní, které jsou k obhajobě klienta poskytovány na základě rozhodnutí soudu.

publikováno 30.07.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close