skupina

Pozor na změnu sazeb cestovních náhrad pro rok 2013

Vyhláškou č. 472/2012 Sb. byly nově stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy při používání silničních motorových vozidel činí pro rok 2013:
a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b) 3,60 Kč u osobních motorových vozidel.

Sazba základní náhrady u osobních motorových vozidel se tak snížila oproti předchozím dvěma rokům o 0,10 Kč na 1 km jízdy.

Sazba stravného poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty činí pro rok 2013 nejméně:
a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin,
b) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty se od 1. 1. 2013 zvyšuje:
a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,50 Kč u motorové nafty.

publikováno 14.01.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close