skupina

Pozor! Chyba ve formě přiznání znamená, že nebylo vůbec podáno.

Daňové přiznání, a to i dodatečné, kontrolní a souhrnné hlášení, či registraci k DPH je třeba na základě zákonné povinnosti podávat pouze elektronicky. Doposud byla podání v nesprávném formátu či struktuře posouzena správcem daně jako vadná a podatel byl vyzván k odstranění vad podání. Pokud byly vady ve lhůtě odstraněny, hledělo se na takové podání jako na podání včas učiněné.

Nově s účinností doprovodného zákona k elektronické evidenci tržeb bude ale takovéto podání posouzeno jako neúčinné. To znamená, že pokud bude např. podáno přiznání k DPH či kontrolní hlášení v nesprávné formě a struktuře (například v listinné formě), bude na něj hleděno, jako by nebylo učiněno vůbec. A to se všemi právními důsledky včetně pokuty za pozdní podání či nepodání přiznání.

Pokud je podání neúčinné, je tedy nezbytné jej učinit co nejdříve znovu v odpovídající struktuře a formě.

Výše uvedené se uplatní prvně za zdaňovací období květen 2016 či 2. čtvrtletí 2016. Pro přihlášku k DPH a pro oznámení změny registračních údajů je ale takto postupováno u podání učiněných již po 1. 5. 2016.

publikováno 15.06.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close