skupina

Pozdní úhrada DPH bez sankcí pro ty, jimž byla omezena či zakázána činnost (č. 952)

V souvislosti s tzv. velkým liberačním balíčkem (viz e-servis) dochází u subjektů, jejichž převažující část příjmů pocházela v předchozích měsících z činnosti, která byla od 14. 10. 2020 zakázána nebo omezena (přehled těchto činností viz Finanční zpravodaj č. 22/2020) k prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu DPH. To ale jen za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně.

Konkrétně je prominut úrok z prodlení z pozdních plateb DPH za měsíce září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. za období III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců DPH za podmínky, že dojde k úhradě nejpozději dne 31. 12. 2020.

Upozorňujeme, že se promíjí pouze úrok z prodlení za pozdní platbu DPH za uvedená období. Tímto rozhodnutím NEDOCHÁZÍ k prominutí pokuty za případné opožděně podané daňové přiznání k DPH nebo opožděně podané kontrolní hlášení.

Podmínkou pro prominutí je oznámit FÚ splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny. Vzor oznámení je dostupný zde.

publikováno 19.10.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close