skupina

Požádat o vrácení DPH z EU za rok 2014 lze nejdéle do konce září

Tak jako každý rok i letos se blíží termín pro podání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty. Lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z roku 2014 je do 30. září 2015, po této lhůtě nárok zaniká.

K podávání žádostí českých plátců o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie, kteří splní stanovené podmínky, slouží výhradně elektronický portál provozovaný českou daňovou správou. Žádost můžete podat i prostřednictvím specializovaného oddělení kanceláře KODAP v Liberci, na základě udělené plné moci převezme i komunikaci se zahraničními úřady, které se na podrobnosti podané žádosti často dotazují.

Upozorňujeme, že místně příslušný český správce daně má na zpřístupnění příslušné aplikace pro zpracování a podání žádostí lhůtu 15 dnů. Je tedy nejvyšší čas o přístup požádat.

Informujte i své obchodní partnery (včetně společností ve skupině) o možnosti vrácení daně z České republiky z plnění, která jste jim s českou DPH poskytli v roce 2014. I v těchto případech je termín pro podání žádosti v jejich domovských členských státech EU do 30. 9. 2015.

publikováno 07.09.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close