skupina

Požádat o vrácení DPH z EU za rok 2013 lze nejdéle do konce září

Tak jako každý rok i letos se blíží termín pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z jiných členských států Evropské unie. Daň uhrazenou v roce 2013 v rámci EU v ceně zboží a služeb lze osobám registrovaným k dani z přidané hodnoty v jejich domovském členském státě při splnění určitých podmínek vrátit, pokud podají žádost o vrácení do 30. září letošního roku.

K podávání žádostí českých plátců o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie slouží výhradně elektronický portál provozovaný českou daňovou správou. Na základě udělené plné moci můžete žádost podat s využitím zastoupení specialisty KODAP. Výhodou je převzetí komunikace se zahraničními úřady, které se často dotazují na byť jen domněle sporné položky.

Pokud nebude žádost podána nejpozději v poslední den uvedené lhůty, nárok na vrácení daně z přidané hodnoty v jiných členských státech EU za rok 2013 nevratně propadne. Je třeba též počítat s určitým časem, který potřebuje místně příslušný český správce daně ke zpřístupnění aplikace na portálu daňové správy. Vyřízení žádosti o přístup do aplikace může trvat až dva týdny.
Jestliže si nejste jisti z jakých dokladů a plnění si lze vratku vyžádat, můžeme nabídnout i prověrku na místě, při které sami vyhledáme doklady vyhovující všem podmínkám pro vrácení daně.

Upozorněte i své zahraniční obchodní partnery (včetně společností ve skupině) na možnost vrácení daně z České republiky z plnění, která jste jim s českou DPH poskytli v roce 2013. I v těchto případech je termín pro podání žádosti v jejich domovských členských státech EU do 30. 9. 2014.


publikováno 29.08.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close