skupina

Povinnost přiznat DPH ze záloh nově i pro fyzické osoby bez účetnictví

Připravovaná novela o DPH (sněmovní tisk č. 733) byla v Poslanecké sněmovně schválena ve 3. čtení. Většina změn bude účinná již od 1. 1. 2013.

Jednou z "novinek", kterou navrhovaná novela obsahuje, je zrušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona o DPH. V nynějším znění zákona obsahuje toto ustanovení výjimku pro plátce, kteří nevedou účetnictví. Díky výjimce jsou tito plátci dosud povinni přiznat daň až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Novelou zákona budou muset od 1. 1. 2013 z úplat přijatých před datem uskutečnění zdanitelného plnění přiznávat daň i plátci, kteří nevedou účetnictví (používají daňovou evidenci nebo paušální výdaje). Povinnost přiznat daň na výstupu jim tak vznikne ke dni přijetí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a to k tomu dni, který nastane dříve.

Tato novinka může vyžadovat úpravy využívaného programového vybavení a organizační opatření u plátců daně.  

Poradci KODAP vám budou rádi nápomocni.


publikováno 01.10.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close