skupina

Povinnost fyzických osob oznamovat osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč

Připomínáme, že fyzické osoby (podnikatelé i nepodnikatelé) mají i letos povinnost oznamovat finančnímu úřadu všechny příjmy za rok 2016, které jsou osvobozeny od daně z příjmů a jsou vyšší než 5 milionů Kč (hranice je stanovena pro každý osvobozený příjem samostatně). Takovým příjmem může být dar, dědictví, výhra z loterií, sázek a podobných her nebo i osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu či cenných papírů.

Pro oznámení není předepsán žádný formulář ani tiskopis, musí však obsahovat tři náležitosti, a to výši příjmu, popis okolností nabytí a datum, kdy příjem vznikl (v případě dědictví jde o den skončení řízení o dědictví). K oznámení příjmu lze využít vzor dostupný na internetu Finanční správy. Oznámení musí být podáno ve stejné lhůtě jako daňové přiznání, tj. za rok 2016 do 3. 4. 2017 a v případě, kdy je ke zpracování a podání daňového přiznání zmocněn daňový poradce, do 3. 7. 2017. Lhůta 3. 4. 2017 platí i tehdy, jestliže jedinými příjmy poplatníka jsou ty osvobozené, a daňové přiznání se tudíž nepodává.

Neoznamují se příjmy, o nichž si může správce daně zjistit příslušné údaje z dostupných rejstříků či evidencí, což se týká především údajů z katastru nemovitostí v případě prodejů pozemků nebo staveb.

Upozorňujeme na to, že za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta v rozsahu 0,1 – 15 % z částky neoznámeného příjmu.

publikováno 22.03.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close