skupina

Povinné oznámení výplaty dividend do zahraničí (č. 916)

V souvislosti s blížícím se ukončením prací na účetních závěrkách roku 2019 a nadcházejících úvahách o výplatách dividend upozorňujeme na oznamovací povinnost plátců těchto příjmů svým mateřským společnostem do zahraničí. Prvně tato povinnost nastala v roce minulém, tj. v roce 2019.

Povinnost oznámit tyto příjmy má plátce vždy, pokud vyplácený příjem přesáhne v jednom kalendářním měsíci 100 000 Kč. Oznamovat je nutno nejen příjmy zdaněné srážkovou daní, ale i příjmy osvobozené a také příjmy, o nichž příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví, že nepodléhají zdanění v ČR.

Oznámení lze podat na formuláři, který je dostupný na webových stránkách Finanční správy ČR. Lhůta pro podání oznámení je do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla provedena platba.

publikováno 22.05.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close