skupina

Pověření nebo plná moc? Finanční úřady často nutí firmy k právně vadnému jednání.

V současné době se setkáváme s případy, kdy finanční úřady nutí podniky ke změnám v registraci oprávněných osob. Nejčastěji se tak děje v souvislosti s elektronickým podáním souhrnných hlášení. Finanční úřady v těchto případech žádají, aby zaměstnavatelé vydávali na dílčí úkony zaměstnancům plnou moc, a zároveň omezují počet takto zmocněných zaměstnanců na jediného.

Jde o zcela nesprávný postup, proti kterému je třeba se bránit. Zaměstnanec, který jedná ve prospěch svého zaměstnavatele, z principu není jeho zástupcem a plná moc je zde proto nepřípadná. Zaměstnanec je osobou, která jedná jménem zaměstnavatele, pokud ve smyslu § 20 občanského zákoníku prokáže, že za něj je oprávněn jednat. V takovém případě není zástupcem, ale jeho jednání se považuje přímo za jednání samotného zaměstnavatele.

Oprávnění k jednání se prokazuje různě. Může jít např. o organizační řád či pracovní smlouvu. Jako nejvíce praktické se ale jeví písemné pověření zaměstnavatele k určitým úkonům vykonávaným navenek. Zákon o správě daní a poplatků stanoví, že za daňový subjekt může v téže věci současně jednat pouze jeden zástupce, počet pověřených zaměstnanců však nijak neomezuje. Z právního hlediska tak není chybou, pokud podnik pověří např. k elektronickému podání souhrnného hlášení k DPH tři různé osoby a zajistí tak předem jejich zastupitelnost v případě nepřítomnosti.

Správné nastavení jednání vůči daňovým orgánům je velmi důležité a může odvrátit nejen mnohá nedorozumění, ale i velké škody. V současné době máme za sebou celou řadu úspěšných jednání, při kterých se nám daří nastavovat rozumná pravidla komunikace mezi našimi klienty a finančními úřady, včetně vzorů příslušných zmocnění a pověření.

publikováno 26.03.2010


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close