skupina

Potvrzování odběru zboží při přepravě z Německa - znovu aktuální téma

Již několikrát jsme Vás informovali o snaze německých zákonodárců omezit daňové úniky na DPH při dodávkách z Německa do zahraničí tím, že stále zpřísňují pravidla pro prokázání skutečnosti, že zboží bylo skutečně převzato odběratelem v jiném členském státě EU (JČS EU). Po diskusích byla však opakovaně tato zpřísňující opatření zrušena, resp. neuvedena v platnost. Sami Němci označují tuto skutečnost jako "nedohranou partii".

Princip spočívá v tom, že německý dodavatel musí německé daňové správě prokázat, že jeho zboží skutečně došlo odběrateli v JČS EU (Gelangensbestätigung). Zatímco minulé pokusy ztroskotaly na povinném doložení odběratelem podepsaného papírového formuláře potvrzení, jsou nově připuštěny i jiné důkazy. Vždy je to duplikát faktury, doprovázený ale ještě vlastním dokladem o dodání zboží. Kromě papírové formy tohoto dokladu jsou připuštěny ještě i jiné alternativy - např. několik elektronických variant. Forma potvrzování by měla být mezi německým dodavatelem a zahraničním odběratelem dohodnuta předem. A je nepochybně na dodavateli, aby přišel s návrhem, jakou formu potvrzení si ve svém vztahu zavedou. V každém případě to však bude znamenat zvýšení administrativní náročnosti nejen u dodavatele v Německu, ale i u českého odběratele. Nebuďte tedy překvapeni, až Vás s takovým požadavkem Váš německý dodavatel osloví.

Celý proces má vstoupit v platnost od 1. 10. 2013 s tím, že pokud německý dodavatel neprokáže své daňové správě, že zboží do JČS EU dodal, doměří mu tato DPH z neprokázané dodávky. Takže jeho zájem na prokázání dodání bude velký.

Připravujeme pro Vás detailnější informaci, kterou zveřejníme na našich webových stránkách.


publikováno 09.07.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close