skupina

Poslední vlna EET se spustí 1. 5. 2020

Ve sbírce zákonů byla začátkem října zveřejněna novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb., která bude jako celek účinná od 1. 11. 2019. Od tohoto data budou evidenci tržeb podléhat pouze tržby dosahované na území ČR. V novelizovaném znění zákona o evidenci tržeb jsou dále uvedeny povinné náležitosti účtenky, jaké platební prostředky podléhají EET, a které tržby jsou z EET vyloučeny.

Zásadním bodem novely je spuštění poslední vlny EET (3. a 4. fáze), ke které dojde 1. 5. 2020. Od 1. 5. 2020 budou mít povinnost evidovat své tržby všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností.

Současně je v rámci novelizace zákona o EET zavedena možnost využít ZVLÁŠTNÍ REŽIM pro fyzické osoby - neplátce DPH s příjmy v hotovosti do 600 tis. Kč ročně, kteří mají maximálně dva zaměstnance. Tito podnikatelé budou moci využít režimu, kdy si na finančním úřadě vyzvednou tzv. blok účtenek, zákazníkům budou vystavovat tyto účtenky a budou evidovat stejnopisy vystavených účtenek. Na jejich základě následně podají čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách, resp. o vystavených účtenkách. Zvláštní režim budou moci uplatnit i poskytovatelé zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu. O povolení zvláštního režimu bude možné žádat od 1. 2. 2020.

Spadáte-li do poslední vlny EET, nezapomeňte včas požádat Finanční správu o autentizační údaje pro přihlášení do webové aplikace Elektronické evidence tržeb, kde si následně vygenerujete certifikát pro své zařízení. Více informací naleznete na speciálním webu Finanční správy k EET.

Výše uvedenou novelou dochází od 1. 5. 2020 k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10 % sazby DPH. K tomu více v příštím E-servisu.

publikováno 22.10.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close