skupina

Pokud zaměstnáváte daňové nerezidenty, nezapomeňte na elektronické vyúčtování daně

Již koncem minulého roku jsme informovali, že plátci daně, zaměstnávající daňové nerezidenti, jsou povinni podávat vyúčtování daně elektronicky. Z ustanovení § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů vyplývá, že plátce daně, který ve zdaňovacím období 2010 zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky nerezidentům (poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů), má povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období 2010 nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Lhůta pro podání tohoto vyúčtování je stanovena do 21. března 2011. Pro klienty našich mzdových účtáren jsme samozřejmě tuto službu řádně zajistili.

Podrobnější informace k elektronickému podání najdete na stránkách MF.publikováno 15.03.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close