skupina

Podnikatelská daňová reforma v SRN

Články v německém odborném tisku zabývající se daňovou reformou v SRN začínají mnohdy větou : „Mnoho se mění, ale málo k lepšímu.“
I Německo totiž čekají od roku 2008 významné změny v daňovém systému, zejména ve zdaňování podnikatelů.
 
Tou nejzajímavější, týkající se podniků i mimo Německo, je snížení sazby daně z příjmů právnických osob ze současných 25 % na 15 %. Německo se tím snaží alespoň v oblasti daně konkurovat východní Evropě a bránit odlivu kapitálu. Pro naše podniky s německou majetkovou účastí se tak ztrácí výhoda nižší sazby daně a zůstává jen výhoda nižších, především osobních nákladů.
 
Méně příznivou změnou je zavedení jednotné 3,5% sazby živnostenské daně. Ta byla dosud odstupňována podle velikosti podniku od 1 do 5 %, a to čím menší podnik, tím nižší sazba. Proto bude mít nová jednotná sazba dopad na malé a středně velké podniky. Navíc se do základu daně nově zahrne i 25 % veškerých finančních nákladů, např. úroků z úvěrů, leasingů apod. Kromě toho přestane být živnostenská daň na rozdíl od současného stavu daňovým nákladem.
 
Posílena má být motivace tzv. osobních společností (v.o.s., k.s.) k tvorbě vlastního kapitálu. Zisk, který si společníci nevyplatí, má být zdaněn sníženou sazbou 28,25 %. Maximální sazba pro fyzické osoby je přitom 42 %. Současně však při vyplacení těchto zisků v budoucnu má dojít k jejich zdanění, takže v součtu bude daňové zatížení nakonec činit 46,19 %.
Paušální 25% daní mají být zdaněny příjmy z prodeje cenných papírů nabytých po roce 2009; nebude přitom možno uplatnit náklady spojené s jejich pořízením a držením, což nyní lze.

publikováno 31.10.2007


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close