skupina

Podmínky pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj od 1. 4. 2019

Novelizace daňových zákonů provedená „daňovým balíčkem 2019“ (zákon č. 80/2019 Sb., viz naše aktualita ze dne 29.3.2019) krom jiného přináší i změny v oblasti uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj. Nově je zavedeno tzv. „Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje“. Od 1. 4. 2019 lze totiž náklady vynaložené na nové projekty (tj. takové, u kterých je řešení projektu zahájeno po 1. 4. 2019) zahrnout do odčitatelné položky na výzkum a vývoj až po té, co je podáno správci daně oznámení o záměru uplatňovat odpočet na výzkum a vývoj.

Oznámení o záměru musí obsahovat název projektu výzkumu a vývoje, který vystihuje jeho obecné zaměření, a základní identifikaci poplatníka (název, sídlo a DIČ poplatníka). Další novinkou je to, že projektová dokumentace, která nově nahrazuje dřívější projekt výzkumu a vývoje, musí být k dispozici v termínu pro podání přiznání, nikoliv už při zahájení projektu.

Projekty zahájené před 1. 4. 2019 mohou být daňově uplatněny podle „starých“ (původních) zákonných podmínek.

publikováno 25.04.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close