skupina

Podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Zákon o daních z příjmů umožňuje výdaje vynaložené na výzkum a vývoj uplatnit v daňových nákladech hned dvakrát. Jednou jako daňově účinný výdaj (náklad) a podruhé jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je podle nového sdělení Generálního finančního ředitelství (GFŘ) bezchybně zpracovaný projekt. Další aktuální a podrobnější informace GFŘ pojednává o jeho povinných náležitostech. Projekt bez požadovaných náležitostí je důvodem pro neuznání odpočtu. Za velmi podstatné je dále považována skutečnost, KDY byl projekt zpracován. Totiž jen a pouze projekt zpracovaný PŘED zahájením řešení projektu splňuje podle GFŘ podmínky pro uplatnění odpočtu, a to s odkazem na ustálenou rozhodovací praxi soudů v této věci.

publikováno 06.10.2017
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close