skupina

Podávejte svá daňová přiznání zásadně místně příslušnému finančnímu úřadu

Jednou z důležitých změn, které od roku 2011 přinesl nový daňový řád, je postup v situaci, kdy poplatník doručí své podání místně nepříslušnému finančnímu úřadu.
Zachováno je pravidlo, podle kterého jsou finanční úřady povinny takové podání postoupit na správnou adresu. Oproti minulosti je ale v takovém případě za datum doručení považován až den, kdy podání došlo konečnému adresátovi. V minulosti se za den doručení považoval den, kdy bylo podání doručeno jakémukoli finančnímu úřadu bez ohledu na to, že jej musel postoupit jinému.

Pokud tedy například dva dny před koncem lhůty předáte poště k odeslání přiznání k dani z příjmů adresované nesprávnému finančnímu úřadu, je možné, že lhůta již nebude dodržena, ačkoli nově daňový řád toleruje pětidenní zpoždění. Pro postoupení podání finanční úřady nemají žádné lhůty. Zejména subjekty se sídlem v zahraničí mohou mít potíže s určením své místní příslušnosti.

V případě dotazů vám budou poradci KODAP rádi k dispozici.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close
X

Chci odebírat z Kodap.cz:

Aktuality Čtvrtletník Školení
Společnost KODAP se zavazuje využívat poskytnutou adresu pouze k účelu zasílání vámi zvolených novinek.

Odběr můžete kdykoli odhlásit.