skupina

Podáváte přiznání v prodlouženém termínu 1. 7.? Víte, do kdy je prodleva bez sankcí?

Všem, kdo mají povinný audit účetní závěrky nebo jim zpracovává a podává přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob daňový poradce, se termín pro podání přiznání a pro úhradu daně nezadržitelně blíží.

Daňové přiznání s podáním v prodloužené lhůtě musí být totiž podáno nejpozději 1. července. V případě, kdy je přiznání doručeno správci daně se zpožděním větším než 5 pracovních dní, hrozí ze strany finančního úřadu pokuta. Přiznání k dani z příjmů doručené na FÚ po 1. 7. 2015, nejdéle však 9. 7. 2015, je podání pozdní, ale pokuta nehrozí.

Daň je třeba uhradit ve lhůtě pro podání přiznání. To znamená, že 1. července musí být platba daně připsána na účet FÚ či složena v hotovosti v pokladně správce daně. Úrok z prodlení za pozdní platbu vzniká pátým pracovním dnem po dni splatnosti. Je-li provedena hotovostní platba či připsána částka daně na účet správce daně po 1. 7. 2015, ale nejpozději 8. 7. 2015, pak se sice jedná o pozdní platbu, ale ještě bez sankce. Úrok z prodlení se vztahuje až na platby připsané od 9. 7. 2015.

publikováno 23.06.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close