skupina

Podáváte přiznání v neprodlouženém dubnovém termínu? Jaké jsou nejzazší lhůty?

Poslední den lhůty pro podání přiznání a úhradu daně z příjmů připadá letos na pondělí 1. dubna. To platí pro ty, kteří nemají povinný audit účetní závěrky a pro ty, kteří si přiznání zpracovávají a předkládají sami, tedy bez daňového poradce.

Daňové přiznání k dani z příjmů má být tedy odevzdáno nejpozději 1. dubna 2019. Při podání poštou rozhoduje razítko na obálce. Vlastníci datové schránky mají povinnost podat přiznání elektronicky. V případě, kdy je přiznání doručeno na FÚ se zpožděním větším než 5 pracovních dní, hrozí pokuta. Proto přiznání k dani z příjmů doručené na FÚ po 1. 4. 2019, nejdéle však 8. 4. 2019, je sice pozdní podání, ale ještě bez pokuty.

Daň je třeba uhradit ve lhůtě pro podání přiznání. To znamená, že 1. 4. 2019 musí být platba daně připsána na účet FÚ či složena v hotovosti v pokladně FÚ. Je-li provedena hotovostní platba či připsána částka daně na účet správce daně po 1. 4. 2019, ale nejpozději 5. 4. 2019, jedná se sice o pozdní platbu, ale ještě bez sankce.

Rozhodnete-li se pro zpracování a podání přiznání daňovým poradcem, pak musí být plná moc ke zpracování a podání daňového přiznání uložena u správce daně nejdéle též 1. 4. 2019. V tento den stačí dát plnou moc na podatelnu příslušného FÚ či poštou zaslat příslušnému FÚ.

publikováno 21.03.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close