skupina

Podáváte přiznání nyní v neprodlouženém dubnovém termínu? Jaké jsou nejzazší lhůty?

Poslední den lhůty pro podání přiznání a úhradu daně z příjmů připadá letos na úterý 3. dubna. To platí pro ty, kteří nemají povinný audit účetní závěrky a pro ty, kteří si přiznání zpracovávají a předkládají sami, tedy bez daňového poradce.

Daňové přiznání k dani z příjmů má být tedy odevzdáno nejpozději 3. dubna 2018. Při podání poštou rozhoduje razítko na obálce. Vlastníci datové schránky mají povinnost podat přiznání elektronicky. V případě, kdy je přiznání doručeno na FÚ se zpožděním větším než 5 pracovních dní, hrozí pokuta. Přiznání k dani z příjmů doručené na FÚ po 3. 4. 2018, nejdéle však 10. 4. 2018, je podání sice pozdní, ale ještě bez pokuty.

Daň je třeba uhradit ve lhůtě pro podání přiznání. To znamená, že 3. 4. 2018 musí být platba daně připsána na účet FÚ či složena v hotovosti v pokladně správce daně. Je-li provedena hotovostní platba či připsána částka daně na účet správce daně po 3. 4. 2018, ale nejpozději 9. 4. 2018, jedná se sice o pozdní platbu, ale ještě bez sankce.

Rozhodnete-li se pro zpracování a podání přiznání daňovým poradcem, pak musí být plná moc ke zpracování a podání daňového přiznání uložena u správce daně nejdéle též 3. 4. 2018. V tento den stačí i dát plnou moc na podatelnu příslušného FÚ či poštou zaslat příslušnému FÚ.

publikováno 27.03.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close