skupina

Podání přiznání k DPH povinně elektronicky

Nový rok 2014 přinesl vedle celé řady změn i změnu v podávání daňových přiznání k DPH. Nově jsou všichni plátci (kromě fyzických osob s obratem do 6 mil Kč za 12 bezprostředně předcházejících měsíců) povinni podávat veškerá přiznání k DPH elektronicky. Povinnost elektronického podání přiznání se vztahuje na všechna podání od 1. 1. 2014, tedy i na přiznání za prosinec 2013 či za 4. čtvrtletí roku 2013.

Pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává i nadále zachována povinnost elektronického podání pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti a Souhrnného hlášení. Elektronicky je třeba podat i Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.publikováno 24.01.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close