skupina

Podání Přehledu v prodloužené lhůtě

Základní lhůta pro podání Přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení skončila pro značnou část pojištěnců již na začátku letošního května. Pokud ovšem zpracovával přiznání k dani z příjmů fyzických osob daňový poradce a plná moc byla včas uplatněna u místně příslušného správce daně (tj. nejpozději do 1. 4. 2019), lhůta pro podání Přehledů se prodlužuje o 3 měsíce a podává se tudíž v termínu do 1. 8. 2019. Přičemž fyzická osoba byla povinna oznámit tuto skutečnost oběma institucím nejpozději do 30. 4. 2019.
V tiskopise pro zdravotní pojišťovnu se v případě, kdy zpracovával přiznání k dani z příjmů daňový poradce, zaškrtneme možnost „Mám daňového poradce“ a v tiskopise pro správu sociálního zabezpečení možnost „Daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce“. U obou institucí platí, že nedoplatek na pojistném je splatný do 8 dnů po podání Přehledu. O přeplatek musí fyzická osoba požádat, přičemž ten bude vyplacen jen za podmínky, že daná instituce neeviduje za dotyčným žádný dluh.

publikováno 25.07.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close