skupina

Platíte úroky, dividendy nebo nájem do zahraničí? Máte novou povinnost!

S přijetím zákona č. 80/2019 Sb., tzv. daňového balíčku, dochází od 1. 4. 2019 k rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti v souvislosti se srážkovou daní. Dosud měli plátci povinnost podat tzv. hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou v případě, že z příjmu byla odváděna srážková daň.

Nově bude mít plátce povinnost oznamovat všechny příjmy ze zdrojů na území ČR, které jsou vypláceny do zahraničí a podléhají srážkové dani, a to i v případě, že je tento příjem v ČR od daně osvobozen (např. osvobozená výplata dividend) nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice (např. úroky z půjček vyplácené do zahraničí, které se zdaňují pouze v zemi příjemce).

Oznámení se bude týkat pouze těch příjmů plynoucích do zahraničí, jejichž souhrnná hodnota u jednoho druhu příjmu ve vztahu k jednomu daňovému nerezidentovi přesáhne 100 tis. Kč v kalendářním měsíci.

Lhůta pro podání oznámení bude shodná se lhůtou pro odvedení srážkové (hypotetické) daně. První oznámení budou plátci podávat do konce května 2019 na tiskopise vydaném ministerstvem financí. Tiskopis oznámení naleznete zde.

publikováno 02.04.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close