skupina

Placení daní a možnost odkladu platby

V úterý 1. dubna 2014 je nejen termín pro podání přiznání k dani z příjmů, ale i pro úhradu této daně. To platí pro ty, kterým nezpracovává ani nepodává daňové přiznání poradce a ani nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Daň lze zaplatit bankovním převodem či složenkou, případně též v hotovosti v pokladně finančního úřadu. Upozorňujeme však na to, že pokladní hodiny mohou být na různých pracovištích FÚ odlišné. V uvedeném termínu musí být daň již připsána na účet správce daně, případně složena v pokladně příslušného FÚ. Při zpoždění větším než 4 pracovní dny vzniká povinnost zaplatit úrok z prodlení.

Správce daně může na žádost posunout termín splatnosti daně, případně může rozložit platbu daně do splátek. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč za každou daň. Pro posouzení žádostí platí velmi přísná kritéria. Je důležité žádost vypracovat tak, aby obsahovala vše potřebné pro rozhodování FÚ. Při zpracování žádostí nabízíme kvalifikovanou pomoc.

publikováno 01.04.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close