skupina

Otcovská dovolená nově od února 2018

Novela zákona o nemocenském pojištění s účinností od února 2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou ("dávka otcovské poporodní péče"). Tato dávka je určena nejen otcům dětí zapsaným v jejich rodném listě, ale také jiným osobám (mužům i ženám), které převzaly na základě rozhodnutí soudu dítě do péče nahrazující péči rodičů.

Nárok na otcovskou mají zaměstnanci, jestliže jsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž nastupují na otcovskou a také OSVČ, které jsou přihlášeny k dobrovolnému nemocenskému pojištění a pojistné řádně hradí. Zároveň musí bezprostředně před nástupem na otcovskou dobrovolné nemocenské pojištění u OSVČ trvat po dobu alespoň 3 měsíců a OSVČ nesmí po dobu pobírání dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Otcovská náleží po dobu 1 týdne a k nástupu musí dojít v období ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče, nejpozději do konce 6. týdne od tohoto dne. Otcovskou lze přiznat nejdříve od 1. 2. 2018 a to i na dítě, které se narodilo před tímto datem. Otcovskou lze tedy přiznat na dítě narozené či převzaté do péče již dne 21. 12. 2017.

Zaměstnanec o otcovskou žádá prostřednictvím svého zaměstnavatele a OSVČ žádá sama o otcovskou na příslušné správě sociálního zabezpečení, u které je registrována.

publikováno 26.01.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close