skupina

OSVČ: změna minimální částky zdravotního pojistného splatného 8. února

Od 1. 1. 2013 dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu pro pojistné a v důsledku toho se mění i výše minimálních záloh pro OSVČ. Od ledna 2013 je pro OSVČ podstatná změna minimální zálohy na zdravotní pojistné. Ta od 1. 1. 2013 činí 1.748 Kč namísto částky 1.697 Kč platné pro rok 2012. Ti, kteří do konce roku 2012 hradili zálohu ve výši 1.697 Kč, by měli lednovou zálohu splatnou do 8. 2. 2013 hradit již v nové, vyšší částce.

V důsledku novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění dále dochází k pozastavení účinnosti ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění pro roky 2013 až 2015. Tato změna bude mít vliv na výši záloh OSVČ až po podání přehledu za rok 2012. OSVČ, která hradí maximální zálohy na zdravotní pojistné ve výši 20.361 Kč, je bude hradit v této výši i nadále. Po podání přehledu za rok 2012 bude záloha na pojistné vypočtena podle skutečných příjmů bez omezení horní hranicí (tzv. "stropu").

Ke změně výše minimálních i maximálních záloh na sociální pojistné OSVČ dojde až po podání přehledů za rok 2012. V této souvislosti není nutné nyní výši záloh měnit.

Další informace vám rádi poskytnou poradci společnosti KODAP.

publikováno 22.01.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close