skupina

OSVČ mají znovu nárok na ošetřovné při uzavření škol (č. 960)

Vláda podobně jako na jaře odsouhlasila dotační program „Ošetřovné“ pro OSVČ. Žádat však zatím není možné, podnikatelé musejí čekat na výzvu, která by měla být podle informace MPO zveřejněna začátkem listopadu, tj. již každým dnem. Dotace je určena pro OSVČ vykonávající podnikání jako hlavní činnost, jež kvůli uzavření škol pečují o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), a které přijatá opatření znemožnila využívat sociální služby. Výše dotace na jeden kalendářní den činí 400 Kč.

Upozorňujeme, že došlo k zásadní změně dochází ve vztahu k čerpání kompenzačního bonusu a dalších forem podpory. Zatímco na jaře pravidla umožňovala současné čerpání, nově nelze v daném kalendářním dni kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další COVID-programy. Podnikatel se bude tedy muset rozhodnout, jakou podporu zvolí.

K žádosti se nebude přikládat žádná příloha (např. potvrzení školy o uzavření). Bude stačit pouze čestné prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

publikováno 05.11.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close