skupina

Ostatní příjmy a srážková daň – změna od 1. 5. 2019

Od 1. 5. 2019 se zdanění ostatních příjmů srážkovou daní nebude odvíjet od pevné hranice, ale bude navázáno na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (§ 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z příjmů). 

Nově tedy budou od 1. 5. 2019 při NEUČINĚNÉM prohlášení k dani podléhat srážkové dani ostatní příjmy do výše Kč 3.000,- dosažené u téhož plátce daně za kalendářní měsíc (např. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, odměna za výkon funkce statutárních orgánů právnických osob).

Změna se nedotkne srážkové daně z dohod o provedení práce, u kterých při neučiněném prohlášení k dani zůstává zachován limit Kč 10.000,-.

Shrnutí a srovnání s rokem 2018 při neučiněném prohlášení k dani:

 

 

2019

(od 1. 5. 2019)

2019

(do 30. 4. 2019)

2018

Hrubý příjem

2.999,-

2.999,-

2.999,-

Základ daně

2.999,-

3.000,-

4.100,-

(superbrutto)

Daň

449,-

(srážková)

450,-

(zálohová)

616,-

(zálohová)

Sociální pojištění zaměstnance

-

-

195,-

Zdravotní pojištění zaměstnance

-

-

135,-

Čistý příjem

2.550,-

2.549,-

2.054,-

Poznámka

limit pro srážkovou daň 3.000,-;

bez pojistného do 2.999,-.

limit pro srážkovou daň 2.500,-;

bez pojistného do 2.999,-.

limit pro srážkovou daň 2.500,-;

bez pojistného do 2.499,-.

publikováno 12.04.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close