skupina

Opravné položky k pohledávkám lze tvořit i po skončení soudního řízení

Dlouhodobě se vedou diskuse o tom, zda je možné pokračovat v tvorbě opravných položek k nepromlčeným pohledávkám podle ustanovení § 8a zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb.) v případě, že již bylo ukončeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení vztahující se k těmto pohledávkám a bylo v této věci vydáno pravomocné rozhodnutí.

Problematika proto byla rozebrána na Koordinačním výboru (příspěvek 332/30.03.11) a Generální finanční ředitelství ve svém stanovisku potvrdilo následující závěry:

- V případě skončení soudního, správního nebo rozhodčího řízení není nutné rušit již vytvořené opravné položky k pohledávkám, které byly předmětem řízení.

- I po skončení soudního, správního nebo rozhodčího řízení může poplatník dále tvořit opravné položky k těmto pohledávkám až do výše 100 % za dodržení ostatních ustanovení zákona.

Ze závěrů Generálního finančního ředitelství je tedy zřejmé, že podmínka "účasti na řízení" není skončením příslušného řízení porušena, a proto je možné nadále tvořit opravné položky.

Poradci skupiny KODAP jsou připraveni s vámi problematiku opravných položek konzultovat.


publikováno 28.06.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close