skupina

Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení – zpětně ne!

Od uzákonění možnosti opravy výše daně z přidané hodnoty za dlužníky v insolvenčním řízení se vede diskuse o tom, zda se tato možnost týká i pohledávek vzniklých před nabytím účinnosti této novely (tj. před 1. 4. 2011). Finanční správa doposud zastávala jednoznačný názor, že možnost opravy výše DPH se týká i pohledávek vzniklých před 1. 4. 2011, splňují-li všechny zákonné podmínky.

Nyní nastal obrat. Nejvyšší správní soud vydal dne 11. 4. 2013 rozhodnutí, na jehož základě Generální finanční ředitelství změnilo své původní stanovisko. Nově tedy podle zveřejněné informace GFŘ je najisto postaveno, že výši opravy daně za dlužníkem v insolvenčním řízení nelze provést u pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná do 31. 3. 2011 (tj. u pohledávek vzniklých po 1. 4. 2011 lze při splnění dalších podmínek snížit daňovou povinnost na straně věřitele se současným snížením nároku na odpočet daně na straně dlužníka).

Toto stanovisko bude finanční správa aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné po zveřejnění předmětné informace, tj. po 26. 4. 2013.


publikováno 03.05.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close