skupina

Opět posuzujeme kategorii účetní jednotky

Stejně jako v minulosti budeme i za zdaňovací období roku 2018 u účetní jednotky posuzovat její kategorii z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V roce 2016 jsme vycházeli z údajů roku 2015. Po té následovaly dva roky, po které nebylo možné podle zákona o účetnictví stanovenou kategorii účetní jednotky měnit.

Nyní přichází okamžik, kdy se opět musíme zamyslet a posoudit, zda nedošlo ke změně kategorie u příslušné účetní jednotky. Rok 2018 je totiž prvním rokem, kdy k této změně může dojít.

Pokud tedy za rok 2016 a rok 2017 účetní jednotka svými výsledky k oběma rozvahovým dnům překročila alespoň dvě z následujících kritérií – netto aktiva, čistý obrat či počet zaměstnanců, resp. limity těchto kritérií stanovené pro příslušnou kategorii účetní jednotky, dojde pro rok 2018 ke změně kategorie. Následně pak musí účetní jednotka už za rok 2018 sestavit účetní závěrku v rozsahu a způsobem určeným pro novou kategorii. Tato nová kategorie zůstane účetní jednotce opět dva roky beze změny.

V případě, že účetní jednotka za roky 2016 a 2017 překročila pouze jedno kritérium nebo žádné, bude prověřování svých výsledků opakovat v každém následujícím zdaňovacím období, a to až do změny kategorie.

Další informace naleznete na webových stránkách KODAP a také zde.

publikováno 05.04.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close