skupina

Odvod při nesplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením v roce 2009

Podle zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu jeho zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %. Povinný podíl lze nahradit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50 % zdravotně postižených zaměstnanců nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

Pokud zaměstnavatel nezaměstnává dostatečný počet zdravotně postižených zaměstnanců a nebo neodebírá produkci od uvedených zaměstnavatelů s převahou zaměstnanců se zdravotním postižením, musí odvést do státního rozpočtu předepsanou úhradu. Povinnost lze splnit i kombinací uvedených možností. Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí příslušného kalendářního roku (tj. roku 2009).

Sdělením č. 466/2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí oznamuje, že průměrná mzda pro tyto účely činí 22.896 Kč. Odvod za jednoho přepočteného zaměstnance tak představuje 57.240 Kč. Jedná se o náklad daňově uznatelný. Protože se týká roku 2009, měl by být do nákladů tohoto účetního období zaúčtován prostřednictvím účtů časového rozlišení, příp. dohadných položek.

Plnění povinného podílu zaměstnávání zdravotně postižených osob, včetně způsobu plnění je zaměstnavatel povinen písemně ohlásit příslušnému úřadu práce do 15. února 2010. Ve stejném termínu je splatný i odvod na účet příslušného úřadu práce.

publikováno 21.01.2010


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close