skupina

Odpisování nehmotného majetku od roku 2018

Stávající daňová legislativa doposud stanovovala striktně pevnou dobu daňového odpisování nehmotného majetku, ke kterému nemá poplatník užívací právo na dobu určitou. Nebylo tedy možné v případě potřeby poplatníka daňové odpisování nehmotného majetku jakkoli prodloužit.

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. 7. 2017 však přinesla v tomto směru pozitivní změnu a stanovila pouze minimální doby odpisování dlouhodobého nehmotného majetku. Tyto minimální doby lze libovolně prodloužit, musí se tak ale učinit již při započetí odpisování. Podle přechodných ustanovení k této novele je ale možné prodlouženou dobu odpisování použít až pro zdaňovací období započaté po účinnosti dané novely. Znamená to tedy, že je možné prodloužení doby odpisování použít u majetku zařazeného do užívání již počínaje datem 1. 7. 2017, avšak až pro daňové odpisy uplatňované ve zdaňovacím období 2018. Prakticky tedy lze u nehmotného majetku pořízeného a zařazeného po účinnosti novely stanovit delší dobu odpisování s tím, že odpisy stanovené z prodloužené doby odepisování se uplatní až od roku 2018. Odpisy tohoto majetku za období od 1. 7. do 31. 12. 2017 musí být uplatněny ještě podle původního znění zákona. Použití této novinky tak bude z tohoto důvodu nejdříve nejjednodušší až u nehmotného majetku zařazeného do užívání v prosinci 2017, u kterého se započne s daňovým odpisováním v lednu 2018.

publikováno 10.04.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close