skupina

Odepisujete dopravníky a jiná manipulační zařízení? Zkontrolujte si, zdali jste zachytili změnu jejich odpisové skupiny.

Dopravníky pro nepřetržité přemisťování zboží a materiálu s SKP 29.22.17 spolu s ostatními zvedacími, manipulačními, nakládacími nebo vykládacími zařízeními s SKP 29.22.18 byly historicky zařazeny do odpisové skupiny č. 3. Výjimku tvořily pouze transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů se stejným SKP, které byly zařazeny jako položka 2-20 a 2-21 do odpisové skupiny č. 2.

Tato výjimka byla již pro rok 2014 zrušena a veškeré dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu a stejně tak veškeré ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení jsou zařazeny pouze do třetí odpisové skupiny.

Na základě přechodného ustanovení se u již odpisovaného majetku při změně odpisové skupiny provede změna odpisové skupiny od zdaňovacího období, ve kterém došlo ke změně a pokračuje se v odpisování již v nové odpisové skupině.


publikováno 25.11.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close