skupina

Od dubna 2015 se zavádí přenesená daňová povinnost DPH u dalších druhů zboží

S platností od 1. ledna 2015 má novela zákona o DPH nové zmocňovací ustanovení, které umožňuje vládě přikázat použití režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku při dodání zboží vyjmenovaného v nové příloze zákona č. 6. Režim přenesení daňové povinnosti se na dodání vyjmenovaného zboží nepoužije automaticky, ale až po vydání vládního nařízení, které určí konkrétní druh zboží a datum, od kterého se tento režim při dodání specifikovaného zboží uplatní.

Toto nařízení vlády bylo vydáno ve Sbírce zákonů dne 31. 12. 2014 pod číslem 361/2014 Sb. Režim přenesení daňové povinnosti se tak použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně dodaného zboží na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč. Vybraným zbožím je např. kukuřice, cukrová řepa a technické plodiny jako např. mák či řepka olejka, drahé kovy, mobilní telefony, integrované obvody, videoherní konzole, tablety a laptopy.

Režim přenesené daňové povinnosti se použije od 1. 4. 2015 mimo cukrové řepy, u které se použije až od 1. 9. 2015. Ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, kdy je uveden chybný text účinnosti, místo správného data 1. dubna 2015 je uveden 1. leden 2015. Tato tisková chyba bude stanoveným postupem napravena (viz upozornění).Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close