skupina

Od dubna 2015 se zavádí přenesená daňová povinnost DPH u dalších druhů zboží

S platností od 1. ledna 2015 má novela zákona o DPH nové zmocňovací ustanovení, které umožňuje vládě přikázat použití režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku při dodání zboží vyjmenovaného v nové příloze zákona č. 6. Režim přenesení daňové povinnosti se na dodání vyjmenovaného zboží nepoužije automaticky, ale až po vydání vládního nařízení, které určí konkrétní druh zboží a datum, od kterého se tento režim při dodání specifikovaného zboží uplatní.

Toto nařízení vlády bylo vydáno ve Sbírce zákonů dne 31. 12. 2014 pod číslem 361/2014 Sb. Režim přenesení daňové povinnosti se tak použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně dodaného zboží na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč. Vybraným zbožím je např. kukuřice, cukrová řepa a technické plodiny jako např. mák či řepka olejka, drahé kovy, mobilní telefony, integrované obvody, videoherní konzole, tablety a laptopy.

Režim přenesené daňové povinnosti se použije od 1. 4. 2015 mimo cukrové řepy, u které se použije až od 1. 9. 2015. Ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, kdy je uveden chybný text účinnosti, místo správného data 1. dubna 2015 je uveden 1. leden 2015. Tato tisková chyba bude stanoveným postupem napravena (viz upozornění).


publikováno 08.01.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close