skupina

O konečném znění novely zákona o DPH je již rozhodnuto. Kdy bude možné uplatnit odpočet daně?

Tento týden Poslanecká sněmovna opět hlasovala o novele zákona o DPH účinné od 1. 4. 2011, tentokrát ve znění dvou pozměňovacích návrhů doplněných Senátem.

Zásadním bodem těchto pozměňovacích návrhů byla úprava podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně. Nově navržený text by umožnil plátcům uplatnit nárok na odpočet daně i v případě přijetí daňových dokladů až po skončení zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo a za které je podáváno daňové přiznání. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání by však museli mít plátci tyto daňové doklady k dispozici.

Tyto pozměňovací návrhy Senátu byly Poslaneckou sněmovnou odmítnuty, tzn., že pro uplatnění nároku na odpočet DPH platí původně navržený text. Pro uplatnění nároku na odpočet nebude stačit držení daňového dokladu v okamžiku uplatnění odpočtu, ale již v období, za které je odpočet uplatňován.

V praxi to tedy znamená, že již za zdaňovací období duben 2011 bude možné uplatnit odpočet ze zdanitelného plnění uskutečněného v dubnu pouze na základě těch daňových dokladů, které plátce obdrží do konce dubna. Pokud doklad dorazí až v květnu, bude možné uplatnit odpočet až za měsíc květen (přestože se zdanitelné plnění uskutečnilo v dubnu a plátce, který plnění uskutečnil, byl povinen odvést DPH už za duben). Pro plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím nastane tato situace na přelomu června a července 2011.

Novelu zákona o DPH, přestože nebyla Senátem schválena, čeká již jen podpis prezidenta republiky a vyhlášení ve Sbírce zákonů, což jsou v daném případě pouze formální kroky. Po předpokládaném podpisu prezidenta bude novela vyhlášena ve Sbírce zákonů ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou v prosinci loňského roku.

publikováno 22.02.2011
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close