skupina

O bankovních účtech v zahraničí se dozví finanční správa

ČR bude podle mezinárodní dohody GATCA v krátké době sdílet údaje o bankovních účtech s více než 130 zeměmi, včetně takových, které jsou považovány za typické daňové ráje. Přesně za rok získá finanční správa první velkou várku informací o tom, jak jsou někteří Češi movití a kolik mají nastřádáno peněz v zahraničních bankách. Stane se tak díky tomu, že se náš stát zapojil do tzv. automatické výměny informací, kde jsou tak citlivá data tohoto charakteru sdílena. První balík informací tohoto druhu dorazí do ČR nejpozději do 30. 9. 2017 a bude se týkat fyzických osob, které mají v zahraničí bankovní účty napsané na své jméno.

Výměna dat se bude týkat pouze takových bankovních účtů, na které z více než 50 procent přicházejí příjmy z dividend, úroků nebo nájmů. Nepůjde tedy o účty, které slouží pro běžné provozní účely při podnikatelské činnosti.

Spolu s centrální evidencí účtů v ČR tak půjde o další z kroků, které spolu se zákonem o prokazování původu majetku potvrzují snahu berní správy disponovat maximem informací o majetku jednotlivých daňových poplatníků.

publikováno 06.10.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close