skupina

NSS: při správní žalobě nutno povolit odkladný účinek platby doměrku, je-li daň likvidační, resp. hrozí-li již i omezení či přerušení činnosti

Když správce daně doměří daň a poplatník se proti rozhodnutí odvolá, daň není splatná, dokud není výměr pravomocný. Totéž však automaticky neplatí pro následné spory u správních soudů. Tam je třeba žádat ve vztahu k úhradě daně o povolení odkladného účinku žaloby nebo kasační stížnosti. Soudy dosud rozhodovaly spíše v neprospěch žadatelů.

Nadějí pro všechny, kteří chtějí spor s daňovou správou předložit správnímu soudnictví, je srpnové usnesení NSS č.j. 2 Afs 193/2015-62. Kasační soud dospěl k názoru, že pokud je doměrek ve vztahu k poplatníkovi likvidační, je třeba povolit odkladný účinek, neboť postavení obou stran je nerovné – už i nejen z důvodu, že je zde reálná hrozba exekuce, pokud by k odkladu účinků napadeného rozsudku i správního rozhodnutí nakonec nedošlo. Zatímco pro poplatníka je vymáhání platby pohromou, pro stát jde pouze o dočasné odložení nároku na vybrání daně, přičemž sporná částka není schopna ohrozit fungování státu.

Zejména prostřednictvím advokátní kanceláře KODAP legal vedeme pro naše klienty řadu komplikovaných sporů. Řada z nich byla završena úspěchem nejen na úrovni NSS, ale i na úrovni Evropského soudního dvora.

publikováno 02.10.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close